Gebze Ticaret Odası
English
Üye Girişi
Şifremi Unuttum
TESCİL VE ÜYELİK İŞLEMLERİ - Sicil Bölümü

Limited Şirket » Hisse Devri

TESCİL BAŞVURULARININ TAMAMI ÖNCE MERSİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

BAŞVURULAR SİSTEM ÜZERİNDEN ONAYA GÖNDERİLDİKTEN VE TALEP NUMARASI OLUŞTURULDUKTAN SONRA  SİSTEM ÜZERİNDEN ONAY BEKLENMESİNE GEREK YOKTUR. GEREKLİ EVRAKLARLA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE GELİNMESİ GEREKMEKTEDİR.

TALEP EDİLEN TESCİL İŞLEMİ İLE SİSTEMDEKİ BAŞVURU İÇERİĞİ AYNI OLMASI GEREKMEKTEDİR.

 

Ana sözleşmede tüm ortak, yönetim kurulu üyeleri ve müdürlerin ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilecektir.

 

 1 - Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü´ne hitaben dilekçe (Dilekçe şirketi temsil ve ilzam yetkilileri tarafından imzalanmalı şayet dilekçenin vekaleten imzalanması durumunda vekaletnamenin noter tasdikli aslı veya noter tasdikli sureti ile vekaleten imza atanın noter tasdikli imza beyannamesinin aslı)
2 - Hisse devri ile ilgili Ortaklar Kurulu kararı (1 adet Noter Tasdikli) 

     Kararı ayrılan ortaklarında imzalaması gerekmektedir.
Şirketin tek ortağa düşmesi durumunda kararla tek ortaklı bir limited şirketi ve ortağın adı soyadı uyruğu tc.numarası belirtilerek tescil ve ilan ettirilecek. T.T.K.574/2
3 - Hisse Devir Senedi (1 adet Noter Tasdikli) asıl, imzalı 
4 - Yeni müdür atanmışsa şirket ünvanı altında İmza beyannamesi
      (Müdür ataması olması durumundu Müdür tayini ile ilgili bölümü inceleyiniz)
5 - T.T.K'nun 594/1 maddesine göre hazırlanmış pay defterlerinin hisse devrine ilişkin sayfalarının bir sureti 
6-
A.ortak tüzel kişilik ise Tüzel Kişiliğe ait Merkezinin bağlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınmış Tasdikname ( 1 ayı geçmemiş). ve imza sirküleri asıl
B. Ortak olan Tüzel Kişilik yabancı sermaye şirketi ise şirketin bulunduğu ülkenin resmi kurumlarından alınmış apostilli sicil kayıtları yeminli tercümana ve notere tasdikletilmiş olacak.
C. Şirket ortakları veya müdürleri yabancı uyruklu şahıslar ise bu kişilerin Yeminli tercümana ve notere tasdikletilmiş pasaport suretleri.
D.Tüzel kişiliğin iştirak ve ortağı olacağı şirkete temsilci atama kararı.
E.Yabancı sermayeli şirketlerde Ek-3 formu 2 Adet
7-Reşit olmayan rüştünü ispat etmemiş 18 yaşından küçük olan ortakdan,  ana ve baba veya bunlardan birisi aynı şirkette ortak olması durumunda küçüğe ait kayyım tayin edildiğine dair mahkeme karırının aslı
Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir. Ayrıca esas sözleşme de özel çağrı usulü var ise bu usule ilişkin belgeler de eklenmelidir.

 

 

Eklentiler
Odamız
Oda Organları
Bölgemiz
İletişim

Android

Mobil Site

Mobil Uygulama

RSS


Twitter
ISO
Web Sitesi, Tasarım, Yazılım - Gebze Ticaret Odası Bilgi İşlem Bölümü - Tel:0262 644 22 32 email:ouslu@gebzeto.org.tr